Katakana

Podrobnější informace viz oddíl Slabičné abecedy.