Radikály

    Radikálem se nazývá tahová kombinace - část znaku, podle které lze znak kandži dohledat ve znakovém slovníku. Někdy může být radikálem samotný znak, jiné radikály se naopak jako samostatný znak vyskytnout nemohou. V některých případech radikál naznačuje oblast, do které daný znak svým významem spadá (např. člověk, slovo, mysl apod.), ale bohužel to nelze tvrdit obecně - existuje mnoho znaků, které vznikly např. naznačením jejich (čínského) čtení, nebo se jejich význam v průběhu historického vývoje velmi posunul.

    V současnosti celkový počet uznávaných radikálů dosahuje čísla 214, přičemž některé mají i své (často poněkud deformované) varianty, podle toho, v jaké části znaku se vyskytnou.

    Ovládat alespoň často se objevující radikály je dobrým předpokladem pro systematické a úspěšné studium čínských znaků - kandži - nejen proto, že jejich zvládnutím je možno jakýkoli znak dohledat ve slovníku, ale složitější znaky je pak snazší zapamatovat si podle jednotlivých jejich komponent - radikálů.
Seznam všech 214 radikálů zde.